Miasto wobec wyzwań

Od kilku lat w Gdyni realizowany jest projekt wdrożeniowy Urban Lab, realizowany przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów, przy współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Pośród licznych akcji realizowanych w ramach tego projektu, znalazła się książka pt. „Miasto wobec wyzwań”, stanowiąca  zbiór esejów napisanych przez specjalistów z różnych dziedzin, poruszających różnorodne aspekty rozwoju miast w szybko zmieniającym się świecie. W gronie autorów znalazł się także nasz kolega, dr Tomasz Kijewski.

Link do darmowego ebooka na stronie wydawcy

Fragment rozdziału
>>Budowanie świadomości ekologicznej – w kierunku równowagi między środowiskiem a lokalnymi społecznościami.<<

“Nie jest niczym nagannym, że przeciętny człowiek nie wie, jak działa procesor czy nie pojmuje mechanizmów wzajemnego wpływu morza i atmosfery. Jednak zrozumienie choćby ogólnego schematu zależności funkcjonujących w środowisku czyni ogromną zmianę w sposobie pojmowania własnej pozycji w przyrodzie. (…)
W swojej historii, liczącej około 10 tys. lat, Bałtyk przechodził szereg etapów, które sprowadzały się do względnie gwałtownych zmian stopnia zasolenia wody. Każde z tych przejść nazwalibyśmy katastrofą ekologiczną, gdyż dochodziło wówczas do znaczącej wymiany składu gatunkowego organizmów zasiedlających ten akwen. Podobne zjawisko dzieje się na naszych oczach i jest ono pod kilkoma względami bardziej intensywne niż dotychczasowe etapy ewolucji tego morza.”

Skip to content