Otwarte Dni Nauki

W dniach 9-11 czerwca 2022 roku, odbędą się Otwarte Dni Nauki, na które składa się Międzynarodowa Konferencja Młodzieżowa, Międzynarodowa Sopocka Konferencja Młodych, Sopocki Piknik Naukowy

 

Otwarte Dni Nauki

 

 

Ocean of Changes

Ocean Zmian

Ocean Zmian-to projekt kierowany przez CORE (Climate and Ocean Research and Education Laboratory) we współpracy z wieloma partnerami. Projekt jest częścią europejskiej platformy edukacji morskiej “EU4Ocean Coalition”. Od 2021 roku projekt jest partnerem programu ONZ “Dekada Nauki o Oceanie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (2021-2030)”.
Ideą projektu “Ocean Zmian” jest wymiana informacji w sprawach dotyczących mórz i oceanów w celu budowania społeczności działającej w ramach “Celów Zrównoważonego Rozwoju” ONZ, a w przypadku działań lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem Bałtyku.
Projekt składa się z dwóch corocznych, międzynarodowych konferencji dla dzieci i młodych naukowców pt. Dokąd zmierza świat, corocznego pikniku naukowego oraz całorocznego zestawu warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, podczas których uczniowie uczą się wrażliwości na kwestie zmian klimatu i oceanów w każdym aspekcie, w tym społecznych konsekwencji zmian.

 

Misja

Zgodnie z filozofią Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, w naszej pracy proponujemy holistyczne podejście do opisu zjawisk, jakie zachodzą w środowisku naturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem roli systemu ocean-atmosfera w kształtowaniu i modyfikacji procesów klimatycznych oraz skutków zmian klimatu na środowisko naturalne, w tym na człowieka.

Zdajemy sobie sprawę jak istotną rolę w zmianach klimatu pełni człowiek. Wierzymy, że naszą misją, jako naukowców, jest upowszechnianie wiedzy o zmieniającym się środowisku naturalnym i edukacja społeczeństwa o tych zmianach, o tym jak możemy je próbować minimalizować oraz jak się do tych zmian przygotowywać. W związku z tym, jako zespół organizujemy oraz bierzemy aktywny udział w wszelkich działaniach edukacyjnych, promujących wiedzę o środowisku i jego zmianach.

Skontaktuj się z nami

 

Skip to content