Zapraszamy serdecznie na spotkanie popularnonaukowe

“Spektrum Różnorodności: Od Objawu do Zaburzeń”.

Data: 04.04.2024

Godzina: 18.00

Miejsce: Klub Atelier Sopot, al. Franciszka Mamuszki 2

Czym jest właściwie spektrum autyzmu? Jakie są dostępne formy terapii? Czy istnieją genetyczne i środowiskowe uwarunkowania zaburzeń ze spektrum autyzmu? To tylko niektóre z pytań, na które odpowiemy podczas naszego spotkania.

Więcej informacji

 

 

Ocean of Changes

Ocean Zmian

Ocean Zmian-to projekt kierowany przez CORE (Climate and Ocean Research and Education Laboratory) we współpracy z wieloma partnerami. Projekt jest częścią europejskiej platformy edukacji morskiej “EU4Ocean Coalition”. Od 2021 roku projekt jest partnerem programu ONZ “Dekada Nauki o Oceanie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (2021-2030)”.
Ideą projektu “Ocean Zmian” jest wymiana informacji w sprawach dotyczących mórz i oceanów w celu budowania społeczności działającej w ramach “Celów Zrównoważonego Rozwoju” ONZ, a w przypadku działań lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem Bałtyku.
Projekt składa się z dwóch corocznych, międzynarodowych konferencji dla dzieci i młodych naukowców pt. Dokąd zmierza świat, corocznego pikniku naukowego oraz całorocznego zestawu warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, podczas których uczniowie uczą się wrażliwości na kwestie zmian klimatu i oceanów zarówno w aspekcie przyrodniczym jak i socjoekonomicznym.

 

Misja

Zgodnie z filozofią Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, w naszej pracy proponujemy holistyczne podejście do opisu zjawisk, jakie zachodzą w środowisku naturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem roli systemu ocean-atmosfera w kształtowaniu i modyfikacji procesów klimatycznych oraz skutków zmian klimatu na środowisko naturalne, w tym na człowieka.

Zdajemy sobie sprawę jak istotną rolę w zmianach klimatu pełni człowiek. Wierzymy, że naszą misją, jako naukowców, jest upowszechnianie wiedzy o zmieniającym się środowisku naturalnym i edukacja społeczeństwa o tych zmianach, o tym jak możemy je próbować minimalizować oraz jak się do tych zmian przygotowywać. W związku z tym, jako zespół organizujemy oraz bierzemy aktywny udział w wszelkich działaniach edukacyjnych, promujących wiedzę o środowisku i jego zmianach.

Skontaktuj się z nami

 

Skip to content