Seminarium “Wizja zrównoważonej energii”, Warszawa 6-7 grudnia

6 i 7 grudnia 2022 wzięliśmy udział w specjalnym seminarium zatytułowanym: pt.: „Wizja zrównoważonej energii: społeczeństwo obywatelskie i nauka razem: od obecnej wiedzy do przyszłych działań”.

Zrównoważony rozwój jest kluczem do pozytywnej ewolucji naszych społeczeństw. Wyraźnym przykładem jest dziedzina zaopatrzenia w energię. Energia musi być zarówno niezawodna, jak i pozbawiona negatywnego wpływu na klimat. Społeczeństwo może znaleźć rozwiązania razem z nauką. Badacze i studenci z Polski, Austrii, Niemiec i Polski dyskutowali o strategiach podczas seminarium, którego gospodarzami były ambasady Austrii, Niemiec i Szwajcarii wraz z niemieckimi naukowymi organizacjami absolwentów. Był to początek serii konferencji i rozmów pod hasłem: „Razem dla zrównoważonego rozwoju”, którego celem jest nowa współpraca między nauką a społeczeństwem obywatelskim na rzecz przejścia do zrównoważonego rozwoju.

Nasz zespół CORE odegrał aktywną rolę zarówno w organizacji wydarzenia, jak i podczas samego seminarium.

Skip to content